Mua tài sản cố định không có hóa đơn ?


4
5
Nguyễn Khánh Giao
4 năm trước

Công ty mình mới thành lập, có mua một máy ủi ( hàng secondhand nhưng không có hóa đơn.

Vậy mình phải làm như thế nào để cho TS này trở thành hợp lý  

Hữu ích 4 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Trần Phúc Đức
4 năm trước

Làm hợp đồng với nguời bán và lên Chi cục thuế mua HD thế là xong

Bên mình vẫn thường xuyên làm như vậy đấy.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung