mySQL/phpmyadmin


0
0
Pham Ngoc Tan
3 tháng trước

hello all,

Em có vấn đề là không thể truy cập phpmyadmin ở máy client. Mặc dù máy chủ vẫn truy cập phpmyadmin bình thường. Mong mn giúp đỡ ! 

Hữu ích 1 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung