Nếu nhập vào 1 file txt trong python có nhiều dòng toàn là số thì có cách nào xử lý nó như file exel không?


1
1
Nguyễn Tâm
4 tháng trước

Mình nhập vào 1 file txt toàn số cách nhau bỏi khoản cách. Làm sao để mình có thể xử lý nó như 1 file exel được?  

Hữu ích 1 Yêu thích 1 Chia sẻ Viết bình luận 1
Không hữu ích
https://stackoverflow.com/questions/39642082/convert-txt-to-csv-python-script bạn có thể tìm được câu trả lời ở đây 
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung