Nếu thông báo phát hành hoá đơn vào ngày 31/8 thì các ngày lễ 1,2,3,4/9 có được tính vào 5 ngày sau mới được sử dụng hoá đơn không ?


3
2
Trịnh Triều Thanh
3 năm trước

Nếu thông báo phát hành hoá đơn vào ngày 31/8 thì các ngày lễ 1,2,3,4/9 có được tính vào 5 ngày sau mới được sử dụng hoá đơn không ạ ?

Hữu ích 3 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5
Vũ Minh Lâm
3 năm trước

Thời gian: Chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành (khoản 4 Điều 11 nghị định 51, khoản 4 Điều 9 Thông tư 39);

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Trịnh Lam Hà
3 năm trước

 5 Ngày làm việc không tính ngày nghỉ lễ

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung