Người lao động đang hưởng chế độ thai sản có phải đóng 4.5% BHYT/tháng cho cơ quan BHXH không?


3
3
Vũ Trọng Hà
4 năm trước

Cho em hỏi, trong thời gian người lao động nghỉ hưởng chế độ con chết sau sinh, người lao động và công ty có phải đóng 4.5% BHYT/tháng cho cơ quan BHXH không?

Hữu ích 3 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Hoàng Danh Nhân
4 năm trước

Con chết sau sinh thuộc chế độ thai sản, Người đang hưởng chế độ thai sản phải đóng 4,5% BHYT nhưng do tổ chức BHXH đóng cho. Đơn vị và người lao động không phải đóng

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung