Người lao động sinh con sau khi công ty đóng cửa có được hưởng bảo hiểm thai sản không ?


9
3
Hồ Hiếu Nghĩa
3 năm trước

Em đóng bảo hiểm từ tháng 2/2016 đến tháng 12/2016. Mà tháng 1 /2017 em sinh em bé, nhưng đến tháng 12 tới đây công ty em đóng cửa. Vậy em có được hưởng bảo hiểm thai sản không, nếu được hưởng nhưng Cty đóng cửa rồi thì thủ tục hưởng bảo hiểm thai sản sẽ làm như thế nào ?

Hữu ích 9 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Hoàng Phương Quỳnh
3 năm trước

Theo khoản 2, điều 31 Luật BHXH 2014 & Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì em đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thai sản. Còn trường hợp công ty đóng cửa (tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp) thì em phải yêu cầu công ty chốt sổ BHXH cho em và sau sinh em trực tiếp thực hiện thủ tục bảo hiểm tại cơ quan bảo hiểm cấp quận/huyện nơi thường trú/ tạm trú nhé!

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung