1

Người ta nói dại thì cũng không đúng, cái khoản 1 điều 26: " có hành vi" thì chịu phạt nhé, còn thực hiện thì không sao. Người công dân có quyền tự do ở đâu. Sợ thất thu thì có...

|
16
Điếc k sợ súng.... Hèn gì điếc sông lâu
|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.