5

Mọi người có biết văn bản nào qui định về việc làm tròn tháng khi tính giảm trừ gia cảnh không?Giả sử người lao động làm việc từ ngày 15 của tháng thì có tính giảm trừ gia cảnh cả tháng không?

Thanks

|
4

Ðề: Nguyên tắc làm tròn tháng khi tính giảm trừ gia cảnh

Ủa, theo mình biết thì làm gì có vụ tính tròn tháng hay không ta? Cứ tạm tính hết đến cuối năm quyết toán. Do đó, bạn cứ tạm thu sau khi giảm trừ gia cảnh, đến cuối năm thì quyết toán lại hết thôi mà.

|
4

Ðề: Nguyên tắc làm tròn tháng khi tính giảm trừ gia cảnh

Theo như tôi biết thì việc làm tròn tháng đã được áp dụng từ đầu năm 2009 đối với trợ cấp thôi việc của

Theo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ ngày 01/01/2009, người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng trở lên, sau khi trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định, thời gian còn lại tính hưởng trợ cấp thôi việc mà dưới 12 tháng thì được làm tròn. Thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng được làm tròn thành ½ năm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được làm tròn 01 năm. Tiền lương, tiền công làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương theo hợp đồng lao động (kể cả các khoản phụ cấp nếu có), được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/.

|
4

Ðề: Nguyên tắc làm tròn tháng khi tính giảm trừ gia cảnh

Vấn đề là mình đang phải làm quyết toán cho cá nhân người nước ngoài kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam.Thời gian cá nhân đó làm việc cho công ty mình là từ 1/1/09 đến 15/4/09.Vậy số tháng để tính giảm trừ gia cảnh là 3.5 hay 4?

xuxi76 nói: ↑ Ủa, theo mình biết thì làm gì có vụ tính tròn tháng hay không ta? Cứ tạm tính hết đến cuối năm quyết toán. Do đó, bạn cứ tạm thu sau khi giảm trừ gia cảnh, đến cuối năm thì quyết toán lại hết thôi mà. Click to expand...

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.