Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
13

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế đúng hạn, chính xác theo quy định của pháp luật, đồng thời giảm thiểu sai sót liên quan đến việc kê khai nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội thông báo về việc hỗ trợ kiểm tra và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế.Đại lý thuế Đông Dương gửi nội dung chi tiết dưới đây.

https://dailythuedongduong.vn/article/Nang-cap-he-thong-IHTKK-350-va-cap-nhat-ho-tro-kiem-tra-tiep-nhan-thong-qua-2-buoc-voi-bao-cao-thue-.html

13 hữu ích 0 bình luận 8.1k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ tiền thưởng tập thể khấu trừ thế tncn nội quy lao động chuyển mst , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading
Liên quan