Nhân viên làm việc cho dự án đầu tư ở nước ngoài thì nộp thuế thu nhập cá nhân ra sao?


3
6
Dương Tân Phước
3 năm trước
Hữu ích 3 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Lý Ngọc Oanh
3 năm trước


Trường hợp doanh nghiệp cử nhân viên đi nước ngoài công tác mà vẫn hưởng lương hàng tháng tại Việt Nam thì DN thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế giống như trường hợp nhân viên làm việc tại Việt Nam.
Vào thời điểm quyết toán thuế TNCN của năm, để đảm bảo cho việc kê khai nộp thuế của cá nhân phù hợp với quy định về thuế  thì công ty cần xem xét cá nhân thuộc diện tự phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế hay có thể ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay. Để xác định trường hợp quyết toán DN tham khảo văn bản hỗ trợ quyết toán của tổng cục thuế   http://www.taxask.vn/question/1745

Trường hợp cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế mà đang công tác nước ngoài thì cá nhân có thể ủy quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế.
 
Căn cứ hướng dẫn: 
1. Thông tư 111/2013/TT-BTC về đối tượng nộp thuế:
" Điều 1. Người nộp thuế
...
4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm:
a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế." 
 

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung