Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
459

Bạn có thể viết bình luận trong một .gitignoretập tin?

Nếu vậy, dòng nên được đi trước với một #hoặc một số chỉ số khác?

459 hữu ích 2 bình luận 93k xem chia sẻ
575

Vâng, bạn có thể đặt ý kiến ​​trong đó. Tuy nhiên, họ phải bắt đầu ở đầu một dòng.

xem http://git-scm.com/book/en/Git-Basics-Recply-Changes-to-the-Rep repository#Ignoring-Files

Các quy tắc cho các mẫu bạn có thể đặt trong tệp .gitignore như sau:
- Các dòng hoặc dòng trống bắt đầu bằng # bị bỏ qua.
[Càng]

Nhân vật bình luận là #, ví dụ:

# no .a files
*.a
575 hữu ích 4 bình luận chia sẻ
181

Làm git help gitignore

Bạn sẽ nhận được trang trợ giúp với dòng sau:

A line starting with # serves as a comment.
181 hữu ích 5 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ git comments gitignore , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading