Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Nhờ mọi người tư vấn trường hợp Bên em là nhà phân phối có Chi hộ lương cho nhân viên ( Nhân viên hỗ trợ doanh nghiệp bên nhà cung cấp cử hỗ trợ DN mình --> Lương đây bên NCC chi trả)

+ Khi doanh nghiệp mình chi trả hộ thì bên NCC bắt Nhà phân phối (Mình) phải xuất hóa đơn về việc chi hộ tiền lương hay một khoản tiền hỗ trợ trưng bày.

+ Lưu ý : Chỉ một số NCC ở nước ngoài mới bắt Xuất hóa đơn, còn doanh nghiệp trong nước thì không cần bên mình xuất hóa đơn về việc này. Trên hóa đơn ghi " Chi Hộ lương, Chi hộ trưng bày)

+ Khi lên cơ quan thuế tư vấn là Xuất hóa đơn, kê khai VAT hạch toán doanh thu như thường

Xin cảm ơn mọi người tư vấn

5 hữu ích 0 bình luận 10k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ net 30 lạm phát hàng tồn ngang giá giấy in , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading