Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 1. - Chi tiết: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content was found starting with element 'Signature'. One of '{"http://kekhaithue.gdt.gov.vn/TKhaiThue":CKyDTu}' is expected.

0 hữu ích 0 bình luận 581 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán kê khai thuế thuedientu , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading