Phân bổ chi phí


5
4
Nguyễn Mạnh Tuấn
4 năm trước

Chào tất cả các anh chị trong Danketoan

Tôi có vấn đề sau mong tất cả các anh chị giúp đỡ nhe.

Tiền tem dán bảo đảm trên sản phẩm được tính vào giá vốn hàng bán hay chi phí bán hàng vậy? Giúp em với nhe các canh chi!

Thanks trước!!!:smash:

Hữu ích 5 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Phan Quốc Thiên
4 năm trước

+ Thứ nhất: bài viết không dấu, tiêu đề bài viết không dấu, bạn nên sửa lại nếu không muốn bị Del.

+ Thứ hai: Về câu hỏi của bạn sẽ có 2 tình huống:

- TH1: Nếu bạn là DNSX và in tem bảo hành chống giả,.. cho một bộ phận sản phẩm hay SP thì nó là chi phí không thể tách rời của SP trước khi bạn tiêu thụ trên thị trường cái này hạch toán vào TK 154->155->632(giá vốn)

- TH2: Nếu bạn là DN thương mại dịch vụ chi phí in tem bảo hành là chế độ bảo hành của riêng DN bạn dành cho HH bạn mua về rồi đem bán thì chi phí này được hạch toán vào TK 641(chi phí bán hàng)

Thân!:sifone:

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung