Phân bổ chi phí mua hàng hóa nhiều lần mà chỉ có một hóa đơn chi phí vận chuyển ?


4
5
Trần Quang Tùng
4 năm trước

Nếu mua vào một lần nhiều hàng hóa, nhưng chi phí vận chuyển lại chỉ có trên một hoá đơn.

Vậy phân bổ chi phí này như thế nào?      

Hữu ích 4 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Tuấn Thành
4 năm trước
Bạn có thể phân bổ theo số lượng của từng loại hàng hoá nhập kho hoặc phân bổ theo giá trị của hàng hoá.
Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung