Phân bổ công cụ dụng cụ như thế nào ?


4
8

Các anh chị giúp em !

Công ty em mới thành lập chỉ có 1 giám đốc ,1 nhân viên kinh doanh, 1 kế toán , chưa có HĐLĐ và BHXH .

Vậy em phải làm thế nào để đựơc tính vào chi phí lương?

- Cho em hỏi thêm vấn đề này:

Công ty em mới mua 1 máy Fax :4.070.000 và 1 bộ máy vi tính vp:4.500.000

Vậy em có phải phân bổ không? Và phân bổ như thế nào?

Các anh chị giúp em, em cảm ơn các anh chị nhiều !

Hữu ích 4 Yêu thích 8 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Hùng Thái
4 năm trước

Đầu tiên em phải ký HĐLĐ với nhân viên rồi khai trình tinh hình sử dụng lao động bên phòng lao động và thương binh xã hội ( Hoặc SLĐTBXH)

Em lên trang Web BHXH em tải về mẫu đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, công ty em tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ thì bảng lương hàng tháng của công ty em mới được đưa vào chi phí.

Về việc khấu hao TSCĐ của công ty em.

Đầu tiên mua hàng về em đinh khoản :

Nợ TK 1531

Nợ 1331

Có 1111, 112

Kết chuyển Nợ 142

Có 1531

Phân bổ ( VD : Phân bổ trong 6 tháng) :

Nợ 6423 (4.070+4.500)/6

Có 142 (4.070+4.500)/6  

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung