Phần mềm mới không cho nộp bảng kê, vậy tải bảng kê ở đâu về làm ?


7
8
Đặng Thanh Kiên
3 năm trước

Cả nhà ơi cho em hỏi, phần mềm mới không cho nộp bảng kê, vậy em tải bảng kê ở đâu về làm được ạ?

Hữu ích 7 Yêu thích 8 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Hoàng Minh Huy
3 năm trước

Tờ khai Thuế GTGT đã bỏ hẳn phụ lục 01-1, 01-2 Theo TT26 do vậy Các bạn chỉ cần Nhập các chỉ tiêu lên tờ khai (Từ 22-39) và kết xuất tờ khai - Ký - Nộp ko cần phải kèm PL Mua vào bán ra nữa. .--> Tự tính trên bảng kê excel hoặc PMKT để nhập vào tờ khai.

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung