Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Phụ cấp thâm niên nghề có được tính vào lương đóng bảo hiểm không?

3 hữu ích 0 bình luận 3.2k xem chia sẻ
1

Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Quyết định 1111/QĐ-BHXH quy định như sau:

“Điều 6. Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc

1. Tiền lương do Nhà nước quy định:Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tiền lương này tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung tại thời điểm đóng.” 

Như vậy, theo quy định trên, phần phụ cấp thâm viên nghề được tính vào tiền lương để trích BHXH.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tiền lương phụ cấp thâm niên nghề lương , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading