Quý 3 lấy số chuyển kì sau của tờ khai bổ sung hay lấy số của tờ khai lần đầu của quý 2 rồi điều chỉnh ?


7
0
Lý Hương Tiên
3 năm trước

Các bác cho e hỏi. Quý 2 em làm tờ khai bổ sung điều chỉnh số thuế được khấu trừ giảm xuống, sang quý 3 này em lấy số chuyển kì sau của tờ khai bổ sung hay lấy số của tờ khai lần đầu của quý 2 rồi điều chỉnh ạ ?

Hữu ích 7 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3 Trả lời


3
Huỳnh Lệ Thanh
3 năm trước

Chỉ tiêu 22 của quý 3 = chỉ tiêu 43 trên tờ khai chính thức quý 2. Còn điều chỉnh sẽ điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu 37 trên tờ khai quý 3 nhé chị

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Hoàng Thúy Loan
3 năm trước

Bạn vẫn lấy số chuyển kỳ sau của tờ khai lần đầu rồi điền số thuế đc khấu trừ giảm vào chỉ tiêu 37 nhé

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Tạ Hoàng Sương
3 năm trước

 Bạn chuyển theo tờ khai lần đầu nhé. Còn sai khi khai điều chỉnh làm tăng giảm số thuế GTGT được khấu trừ, bạn điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của tờ khai tháng phát hiện sai sót

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung