Quyết toán vốn đầu tư


5
4
Phạm Mai Anh
4 năm trước

Mọi người cho mình hỏi với công ty 100% vốn nước ngoài khi hoàn tất giai đoạn đầu tư đi vào hoạt động có phải thuê kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hay không ? Theo thông tư 45/2003 quy định chung quá mình không hiểu , ai có tài liệu hướng dẫn chi tiết cho mình tham khảo với.

Hữu ích 5 Yêu thích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


1
Lê Anh Quốc
4 năm trước

Ðề: Quyết toán vốn đầu tư

Thôg tư 45/2003 bỏ lâu rồi ban ơi thay bằng thông tư 33/2007/TT-BTC đó bạn

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung