Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 20 (TH-CSLT-05): Thực hiện lần lượt các yêu cầu sau

1. Nhập một dãy không quá 100 phần tử là các số thực cho đến khi gặp số 0 thì dừng.

2. Hiện dãy vừa nhập.

3. Hiện Tổng của các phần tử không âm trong mảng và Trung bình cộng các phần tử âm.

4. Sắp xếp các phần tử trong dãy theo trật tự giảm dần của giá trị. Hiện dãy sau khi sắp xếp.

5. Giảm giá trị các phần tử ở vị trí chẵn trong dãy đi 10%. Hiện dãy sau khi thực hiện giảm giá trị.

6. Xoá các phần tử ở vị trí lẻ trong dãy(VD: vị trí 1, 3, 5, …). Hiện dãy sau khi xoá.


Tham khảo: https://ttnguyen.net/xoa-phan-tu-tai-vi-tri-le-trong-mang/

0 hữu ích 0 bình luận 1.0k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ fithou , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading