Sắp xếp sổ phụ ngân hàng như thế nào ?


1
6
Nguyễn Hoàng Quốc
4 năm trước

Anh chị cho em hỏi, sổ phụ ngân hàng sau khi hạch toán xong mình có nên xếp cùng hóa đơn theo đúng ngày hay là nên xếp riêng thành 1 quyển sổ phụ?  

Hữu ích 1 Yêu thích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


7
Nguyễn Nghĩa Dũng
4 năm trước
Bạn nên tạo 1 quyển sổ phụ lưu riêng.  
Hữu ích 7 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

5
Nguyễn Ngân Anh
4 năm trước
Xếp riêng ra 1 quyển cho dễ theo dõi bạn à  
Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung