Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
16

Sim số đẹp….! Mọi chi tiếp xin liên hệ hotline: 0963.289.639

>>> Sim đôi đồng giá 300k/cặp

0969.705.306……..09.70596.307

0969.705.324……..0969.705.325

0969.705.326……..0969.705.327

0969.705.358……..0969.705.359

0969.705.374……..0969.705.375

0969.705.402……..0969.705.403

>>> Sim đôi đồng giá 550k/cặp. Lẻ 300k/sim

096.96.44425……..096.96.44426

096.96.44427..........096.96.44428……..096.96.44429

096.96.44430……..096.96.44431

096.96.44435……..096.96.44436

096.96.44437……..096.96.44438

096.96.44450……..096.96.44451

096.96.44452……..096.96.44453

096.96.44459……..096.96.44460

096.96.44461……..096.96.44462

096.96.44463……..096.96.44465

096.96.44470……..096.96.44471

096.96.44472……..096.96.44473

096.96.44475……..096.96.44478

096.96.44548……..096.96.44549

1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh =>> 1234

016.5955.1234.............. 600k

0165.838.1234.............. 600k

016.8448.1234.............. 600k

01.646.99.1234.............. 600k

0164.696.1234.............. 600k

0164.998.1234.............. 600k

0164.717.1234.............. 600k(0164.7171.234)

01657.33.1234.............. 500k

0165.772.1234.............. 500k

0165.242.1234.............. 500k

0165.262.1234.............. 500k

0165.215.1234.............. 400k

0165.638.1234.............. 400k

01635.33.2345.............. 550k (016.3533.2345)

0165.434.2345.............. 550k (01.6543.4.2345)

01636.55.2345.............. 400k

0164.996.2345.............. 400k

0167.330.2345............. 300k

0164.313.2345.............. 300k

0165.272.2345.............. 300k

01656.19.2345.............. 300k

Lô sim xuất kho 2014 dễ nhớ giá rẻ để đi nhanh

096.96.44550..............450k

096.96.44551..............450k

096.96.44552..............450k

096.96.44553..............450k

096.96.44424..............450k

096.96.44434..............450k

096.96.44464..............450k

096.96.44474..............450k

096.96.44484..............450k

096.96.445.47…..…..300k

>>> Sống bằng tình cảm - San bằng tất cả <<<

012.765.2.6789................ 1tr

0125.944.6789.............. 900k

0127.644.6789.............. 900k

0125.642.6789.............. 900k

0125.602.6789...............800k

0127.830.6789.............. 800k

0125.741.6789.............. 800k

>>> abba <<<

09.6262.7447.............. 900k

09.6226.4554..............800k

096.979.1001.............. 600k

096.979.5005..............600k

096.282.5005..............600k

0963.11.0550.............. 500k

0.9669.7.3553.............. 500k

0969.70.5335..............400k

0967.945.839..............250k (Thần Tài 39)

0967.370.139..............250k (Thần Tài 39)

0963.221.744..............250k

0965.844.330..............250k

0965.339.554..............250k

>>> Tam hoa giữa <<<

0967.555.420..............250k

0964.111.742..............250k

>>> Lùi như tiến - tiền như lúi (núi) <<<

0964.35.34.32.............300k (0964.353.432)

0964.29.7654..............250k

09.6769.0405..............250k

>>> Lặp Kép - Gánh Đảo <<<

0964.28.27.23..............250k

0967.64.51.64...........250k

09.6747.6242..............400k

0964.421.427..............400k

096.7272.411..............400k

Năm sinh

096.96.44480..............350k

096.96.44481..............350k

096.96.44482..............350k

096.96.44483..............350k

096.96.44485..............350k

096.7773.984.............200k

096.96.44487..............350k

096.96.44490..............350k

0969.705.290..............200k

096.96.44491..............350k

0969.705.291..............200k

096.96.44492..............350k

0969.705.392..............200k

096.96.44493.............350k

0969.705.393..............200k

0969.705.294..............200k

0969.705.295..............200k

096.96.44495..............350k

096.96.44497..............350k

0964.587.099..............150k

>>> Tứ quý 2222

01646.13.2222..............650k

01646.31.2222..............650k

01646.03.2222..............650k

01646.71.2222..............650k

01676.13.2222..............700k

01679.31.2222..............700k

01676.51.2222..............700k

01679.53.2222..............700k

01679.04.2222..............750k

01665.06.2222..............750k

01665.47.2222..............750k

01655.74.2222..............750k

01636.90.2222..............750k

01646.93.2222..............750k

01655.93.2222..............750k

01646.98.2222..............750k

01673.98.2222..............750k

01669.46.2222..............750k

01678.73.2222..............800k

01655.102.222..............800k

***Sim 111***

098.443.8111.............900k

0982.657.111.............900k

0982.762.111.............900k

0984.014.111.............900k

0984.059.111.............900k

0984.174.111.............900k

0975.934.111.............900k

09.767.30.111.............900k

0977.284.111.............900k

09.7767.4111.............900k

0978.14.8111.............900k

0978.457.111.............900k

0978.514.111.............900k

0978.538.111.............900k

0979.549.111.............900k

097.554.9111.............900k

0979.614.111.............900k

097.54.10111.............900k

0975.847.111.............900k

0975.487.111.............900k

0975.376.111.............900k

0975.374.111.............900k

***Sim 444 ***

0964.768.444.............650k

0964.935.444.............550k

***Sim 3333***

01692.79.3333.............. 1,2tr

0168.654.3333.............. 1,2tr

01692.89.3333.............. 1tr

01688.92.3333.............. 950k

01.686.59.3333.............. 950k

01688.59.3333.............. 950k

01688.19.3333.............. 1tr

01687.343333.............. 950k

01686.343333.............. 1tr

01692.543333.............. 900k

01688.20.3333.............. 950k

01688.21.3333.............. 1tr

01692.67.3333.............. 900k

01689.65.3333.............. 900k

01689.51.3333.............. 900k

01688.51.3333.............. 900k

01688.71.3333.............. 900k

01688.17.3333.............. 950k

01688.27.3333.............. 900k

01686.57.3333.............. 900k

***Sim 7777***

01646.94.7777..................1tr1

01656.08.7777..................1tr1

01646.51.7777..................1tr1

01646.53.7777..................1tr1

0165.702.7777..................1tr

01.657.057.777..................1tr1

0165.708.7777..................1tr

0165.721.7777..................1tr

0165.730.7777..................1tr

0165.731.7777..................1tr

0165.732.7777..................1tr

0164.725.7777..................1tr

0164.736.7777..................1tr

0164.751.7777..................1tr

0164.753.7777..................1tr

0164.761.7777..................1tr

0164.762.7777..................1tr

0164.763.7777..................1tr

0165.230.7777..................1tr

0165.820.7777..................1tr

0165.209.7777..................1tr

0165.821.7777..................1tr

0165.218.7777..................1t

***Sim 6789***

01635.97.6789..................1tr

01654.63.6789..................1tr

0164.77.16789..................1tr

0.1674.016789..................1tr

01647.81.6789.............. 950k

01634.73.6789.............. 950k

01648.30.6789.............. 950k

01659.47.6789.............. 950k

01642.09.6789.............. 950k

01642.13.6789.............. 1tr

016.775.46789.............. 950k

01676.43.6789.............. 950k

016.457.46789.............. 950k

01653.74.6789.............. 900k

01694.70.6789.............. 900k

0129.510.6789.............. 800k

***Sim 2222***

01.6464.92222.............. 800k

01678.64.2222.............. 950k

0164.654.2222.............. 800k

01679.432.222.............. 750k

01696.432.222.............. 800k

01648.69.2222.............. 750k

01674.69.2222.............. 750k

016.468.12222.............. 700k

016.468.32222.............. 700k

016.468.52222.............. 700k

01696.84.2222.............. 700k

01679.84.2222.............. 700k

016.578.42222.............. 700k

016.448.12222.............. 700k

01644.93.2222.............. 700k

01648.94.2222.............. 700k

01676.94.2222.............. 700k

01646.95.2222.............. 700k

01645.98.2222.............. 850k

01.6465.12222.............. 700k

01.6465.92222.............. 700k

01699.34.2222.............. 700k

01699.40.2222.............. 700k

01679.46.2222.............. 700k

01679.47.2222.............. 700k

01679.74.2222.............. 700k

01639.74.2222.............. 700k

01679.54.2222.............. 700k

01676.04.2222.............. 700k

01.6463.02222.............. 700k

01.6463.52222.............. 700k

01649.35.2222.............. 700k

01655.14.2222.............. 700k

0164.314.2222.............. 700k

01644.16.2222.............. 700k

01697.03.2222.............. 700k

01697.05.2222.............. 700k

01674.17.2222.............. 700k

01653.17.2222.............. 700k

0168.547.2222.............. 700k

0164.854.2222.............. 700k

0164.97.12222.............. 700k

0168.54.92222.............. 700k

01664.75.2222.............. 700k

***Sim 0000***

016.6262.0000.............. 1tr

0169.567.0000.............. 1tr

016.7771.0000.............. 900k

0169.266.0000.............. 900k

01678.11.0000.............. 900k

01663.22.0000.............. 900k

01.696.33.0000.............. 900k

016.3933.0000.............. 900k

01689.33.0000.............. 900k

01698.77.0000.............. 900k

0169.828.0000.............. 800k

0168.393.0000.............. 800k

0165.919.0000.............. 800k

0167.989.0000.............. 800k

***Sim 4444***

016.3331.4444.............. 800k

016.3332.4444.............. 800k

016.3338.4444.............. 800k

0165.448.4444.............. 800k

0167.442.4444.............. 800k

0165.3434.444.............. 700k

0167.4224.444.............. 700k

01647.22.4444.............. 700k

016.7377.4444.............. 700k

0168.992.4444.............. 700k

01666.73.4444.............. 700k

0165.797.4444.............. 650k

0164.303.4444.............. 650k

0169.313.4444.............. 700k

0164.22.74444.............. 600k

0168.22.94444.............. 800k

0169.33.74444.............. 600k

0164.55.74444.............. 600k

0167.378.4444.............. 600k

01668.57.4444.............. 550k

***Sim 2345***

01.678.67.2345.............800k

016.9998.2345.............. 850k

0165.686.2345.............. 850k

0164.368.2345.............. 850k

0164.7272.345.............. 600k

01.6622.02345..............600k

0.165.465.2345.............500k

01634.39.2345.............. 500k

0163.478.2345.............. 500k

01.6446.32345.............. 500k

0167.262.2345.............. 500k

0163.494.2345.............. 500k

0163.464.2345.............. 500k

01635.90.2345.............. 400k

01649.83.2345.............. 400k

01645.80.2345.............. 400k

016.4507.2345.............. 400k

016.5750.2345.............. 400k

01647.242.345.............. 400k

0164.37.22345.............. 400k

01644.252.345.............. 400k

01635.202.345.............. 400k

0163.247.2345.............. 400k

0164.247.2345.............. 400k

0163.559.2345.............. 400k

01674.252.345.............. 400k

01658.44.2345.............. 400k

01697.32.2345.............. 400k

01687.03.2345.............. 350k

01662.14.2345.............. 350k

01634.15.2345.............. 350k

01649.15.2345.............. 350k

01694.16.2345.............. 350k

01633.17.2345.............. 350k

01633.49.2345.............. 350k

01648.59.2345.............. 350k

01632.74.2345.............. 350k

01649.74.2345.............. 350k

***Sim lộc phát***

0967.142.668.............. 800k

0967.794.686.............. 850k

0967.437.186.............. 350k

0967.542.786.............. 350k

0967.504.786.............. 350k

***Sim lặp, kép***

0965.969.967...............1tr

0987.654.050...............800k

096.567.1441.............. 800k

0969.87.2882.............. 850k

0966.45.1661.............. 600k

0966.993.934.............. 800k

0965.91.99.94...............800k

0968.767.737...............600k

0967.494.474...............600k

0967.858.676...............500k

0967.666.040...............500k

09669.612.91...............500k

0969.525.520.............. 500k

0969.323.532.............. 500k

0969.929.950.............. 500k

0968.848.010...............400k

0965.986.978...............550k

0964.549.049.............. 400k

0968.32.5544 ..............400k

096.5588.303...............450k

0968.878.377...............550k

098.868.9040...............400k

0969.909.337...............400k

0965.221.021...............400k

0987.321.351...............400k

0968.452.432.............. 400k

0962.809.806.............. 400k

096.8800.816.............. 490k

096.8080.766...............400k

096.8080.776...............400k

096.8080.662...............490k

0976.0099.61...............400k

0965.8800.21...............400k

0969.9090.65.............. 400k

0965.6969.08.............. 400k

0968.9292.16.............. 490k

0966.2828.40.............. 450k

0966.2323.02.............. 400k

0964.9292.38.............. 490k

0966.696.215.............. 400k

09677.666.54.............. 400k

09699.000.49.............. 400k

0966.37.7749.............. 400k

0967.191.697..............350k

09657.666.71.............. 450k

096.888.39.46.............. 450k

09630.777.60.............. 400k

0968.77.0967.............. 300k

0968.837.856.............. 300k

0962.371.837.............. 300k

0969.717.769.............. 300k

0969.366.603.............. 300k

0968.839.967.............. 300k

0964.830.810.............. 300k

0965.608.906.............. 300k

09.6532.5732...............300k

0972.966.620...............300k

0967.02.2006...............500k

***Sim 09.6789.xxxx***

09.6789.7029.............. 400k

09.6789.2054...............400k

09.6789.7614...............400k

09.6789.5418...............400k

09.6789.2450...............400k

09.6789.7430...............400k

09.6789.2915...............400k

09.6789.5014...............400k

09.6789.6018...............400k

09.6789.6375...............400k

09.6789.6074...............400k

09.6789.7153...............400k

09.6789.4508...............400k

09.6789.2875...............400k

09.6789.9530...............400k

09.6789.7905...............400k

09.6789.8367...............400k

09.6789.5608...............400k

09.6789.1627...............400k

09.6789.4829...............400k

09.6789.7548...............400k

09.6789.5214...............400k

09.6789.4537...............400k

09.6789.3072...............400k

09.6789.5649...............400k

09.6789.6270...............400k

09.6789.1850.............. 400k

09.6789.4861.............. 400k

***Sim đẹp giá 200k/sim***

096.773.1951...............200k

0965.210.465...............200k

0966.591.272...............200k

0967.5005.63...............200k

0967.425.527...............200k

09679.43.448...............200k

0967.3443.09...............200k

0967.505.331...............200k

09656.01.550...............200k

0965.7887.01...............200k

096.272.8505...............200k

0968.179.800...............200k

0972.368.550...............200k

0965.208.211...............200k

0962.387.169.............. 200k

***

Sim thanh lý đồng giá 100k/sim (Sim mới chưa sd, đăng ký chính chủ)

0962.989.164

0969.845.197

0962.936.492

0969.844.281

0962.911.783

0962.987.784

0962.927.784

***Sim 333***

01.242.334333.............. 400k

01.242.337333.............. 400k

01279.400.333.............. 300k

01279.401.333.............. 250k

01279.406.333.............. 250k

01279.407.333.............. 250k

01279.408.333.............. 250k

01279.409.333.............. 250k

***Sim 999***

01249.220.999.............. 400k

01249.167.999.............. 300k

***Sim 888***

01249.220.888.............. 400k

01274.39.1888.............. 300k

****Sim 666****

0120.535.9666.............. 350k

01205.357.666.............. 350k

0120.535.4666.............. 350k

0120.535.2666.............. 350k

01205.39.8666.............. 400k

01205.39.7666.............. 350k

01205.39.4666.............. 350k

01205.39.1666.............. 400k

01205.39.0666.............. 350k

01279.401.666.............. 300k

01279.403.666.............. 300k

01274.39.1666.............. 350k

****Sim 777****

01279.400.777.............. 250k

01279.404.777.............. 250k

01279.401.777.............. 200k

01279.402.777.............. 200k

01279.403.777.............. 200k

01279.405.777.............. 200k

01279.408.777.............. 200k

01279.409.777.............. 200k

****Sim 555****

01279.400.555.............. 300k

01279.404.555.............. 300k

01279.401.555.............. 250k

01279.402.555.............. 250k

01279.403.555.............. 250k

01279.406.555.............. 250k

01279.407.555.............. 250k

01279.408.555.............. 250k

01279.409.555.............. 250k

****Sim 222****

01279.400.222.............. 250k

01279.404.222.............. 250k

0127.94.01222.............. 180k

01279.403.222.............. 180k

01279.405.222.............. 180k

01279.406.222.............. 180k

01279.407.222.............. 180k

01279.408.222.............. 180k

01279.409.222.............. 180k

****Sim 111****

01279.404.111.............. 250k

01279.402.111.............. 180k

01279.403.111.............. 180k

01279.405.111.............. 180k

01279.407.111.............. 180k

****Sim 000***

0127.94.03000.............. 180k

0127.94.05000.............. 180k

0127.94.06000.............. 180k

0127.94.07000.............. 180k

0127.94.09000.............. 180k

****Sim 444****

01279.400.444.............. 400k

01279.401.444.............. 450k

01279.402.444.............. 450k

01279.403.444.............. 450k

01279.405.444.............. 450k

01279.406.444.............. 450k

****

Sim năm sinh !

*** Sim 8x ***

0968.443.684..............450k

0968.443.784..............450k

0969.57.6381..............450k

09625.029.81..............350k

09651.051.84..............350k

0963.313.584..............350k

0969.877.984..............350k

09650.777.84..............350k

0963.359.587..............350k

*** Sim 9x ***

0967.765.392..............250k

09.676.654.92..............250k

09.6767.5194..............250k

09670.345.94..............250k

09.6767.4396..............250k

09.678.434.96..............350k

09.678.274.96..............250k

0986.370.197..............250k

0967.35.7897..............350k

096.7474.498..............350k

09678.414.98..............350k

GIÁ CHUẨN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG KHÔNG MẶC CẢ

***

CÁCH THỨC GIAO DỊCH:

1. Nếu quý khách ở Hà Nội thì qua địa chỉ mình lấy sim trực tiếp hoặc bên mình ship tận nơi trong nội thành để đảm bảo trách nhiệm.

2, Quý khách ở xa có thể nhờ bạn bè ở HN qua địa chỉ mình lấy sim hoặc gửi địa chỉ bên mình ship tận nơi trong nội thành Hà Nội

3, Đối với các khách hàng ở xa có 2 hình thức thanh toán:

* Đối với các bạn ở xa chuyển khoản vào tài khoản bên mình 100% giá trị của sim. Mình sẽ free ship qua đường bưu điện đến tận nhà khách hàng.

* Còn các khách hàng không tin tưởng: Bên mình sẽ gửi COD về địa chỉ của khách hàng, khách hàng nhận sim và thanh toán tiền với nhân viên bưu điện

(Đặt cọc trước 50k tiền ship để chắc chắn lấy sim, Nhận sim thanh toán nốt số tiền còn lại với nhân viên bưu điện tới giao sim tại nhà)

4, TẤT CẢ SIM BÁN RA ĐỀU ĐĂNG KÝ CHÍNH CHỦ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG !

Địa chỉ: Số 8 - Ngõ 364 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

(Gần cầu Mai Động, Time City)

***Call : Mr. Thân: 0963.289.639

16 hữu ích 0 bình luận 8.4k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ học máy khoan sử dụng ngay tk 154 phiếu , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading