Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
6

Mọi người cho mình hỏi,

Về số dư đầu kỳ và cuối kỳ TK 131 có được vừa số dư bên Nợ, vừa có số dư bên Có có được không?

Mình sẽ lấy ví dụ như sau:

Công ty X có 2 khách hàng là A và B và có số dư đầu kỳ là 0.

-Trong tháng xuất hóa đơn cho công ty A là 600 tr và công ty A thanh toán 450 tr, xuất hóa đơn công ty B là 900 tr và công ty B thanh toán đủ 900 tr và ứng trước luôn cho đợt hàng sau là 200 tr.

Thanks!  

6 hữu ích 0 bình luận 3.6k xem chia sẻ
2

Tài khoản 131 và 331 bạn hiểu đó là tài khoản lưỡng tính vừa có số dư bên nợ vừa có số dư bên có

Đối với 131: khi khách hàng ứng tiền trước thì số dư nằm bên có

Đối với 331: khi mình trả tiền trước cho người bán số dư nằm bên nợ

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Với nghiệp vụ bạn vừa đưa thì theo mình thì mình định khoản thế này :

- Trường hợp xuất hóa đơn cho công ty A: Nợ 111, 112 : 150 triệu Có 131 : 150 triệu

- Trường hợp xuất hóa đơn cho công ty B : Nợ 131 : 200 triệu Có 111, 112 : 200 triệu

Hay đơn giản bạn hiểu là khi khách hàng nợ mình thì khoản 131 tăng lên và ghi bên nợ

Khi khách hàng đã ứng trước tiền hàng cho mình thì làm 131 giảm đi, mình hạch toán bên có Chính vì thế TK 131 là tài khoản lưỡng tính ! Thân !  

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

CHI TIẾT:

+ Xuất hóa đơn A  

Nợ 131A/có 511,33311 

+ 600 triệu A thanh toán:

Nợ 112/ có 131A = 450 triệu

Sổ cái và Cân đối phát sinh 131 A:

Đầu kỳ 131 A = 0 ; phát sinh nợ 131 A : 600 triệu ; phát sinh có 131A = 450 triệu Số dư cuối kỳ Nợ : 131A = 0+600-450=150 triệu

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

THEO QĐ 15: MÃ SỐ 131 : 1. Phải thu khách hàng = 150 TRIỆU

THEO QUẾT ĐỊNH 48: MÃ SỐ 131 : 1. Phải thu khách hàng = 150 TRIỆU

Với nghiệp vụ này dù 48 hay 15 đều như nhau

+Xuất hóa đơn cho B = Nợ 131B/ có 511,33311= 900 triệu

B thanh toán hết: Nợ 112/ có 131B = 900 triệu

B ứng trước tiền hàng: Nợ 112/ có 131 B = 200 triệu

Sổ cái và bảng cân đôi phát sinh Đầu kỳ 131B = 0; phát sinh Nợ 131B = 900; phát si có = 900+200=1.100

Số dư cuối kỳ CÓ 131B= 0 + 900 – 1.100 =200 triệu

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

THEO QUẾT ĐỊNH 15: MÃ SỐ 313: 3. Người mua trả tiền trước = 200 TRIỆU

QUYẾT ĐỊNH 48: MÃ SỐ 313: 3. Người mua trả tiền trước = 200 TRIỆU

CẢ HAI QUYẾT ĐỊNH DÙ 48 HAY 15 THÌ ĐỀU TRÙNG NHAU MÃ SỐ VÀ CÁCH LÊN BẢNG CÂN ĐÔI KẾ TOÁN

+SỐ DƯ CUỐI KỲ TỔNG HỢP CỦA 131 VÀ CÂN ĐỐI PHÁT SINH LÀ : ĐẦU KỲ = 0, PHÁT SINH TRONG KỲ 131 TỔNG= 600 + 900 = 1.500

PHÁT SINH CÓ 131 TỔNG = 450+900+200

SỐ DƯ CUỐI KỲ NỢ TỔNG 131 = 150 TRIỆU SỐ DƯ CUỐI KỲ CÓ 131 TỔNG = 200 TRIỆU

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN MÃ SỐ 131 : 1. Phải thu khách hàng = 150 TRIỆU MÃ SỐ 313: 3. Người mua trả tiền trước = 200 TRIỆU

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán công nợ 131 số dư , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading