Số tiền bằng chữ ghi trên hóa đơn?


5
2
Hoàng Bá Tùng
4 năm trước

Lần đầu em viết hóa đơn, anh chị cho em hỏi với. 

1.284.107.258 đồng

Số tiền bằng chữ em viết thành "một tỷ hai trăm tám mươi tư triệu một trăm linh bảy nghìn hai trăm năm mươi tám đồng chẵn có được không ạ?

Em muốn hỏi là cái số tiền nó lẻ đến hàng đồng mà em vẫn ghi chữ chẵn thì có sao không ạ? HD chưa xé khỏi cuống, em có nên xuất lại không?

Hữu ích 5 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


5
Lý Hiếu Nghĩa
4 năm trước

Không có từ "chẵn" sau đơn vị đồng bạn nhé

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Lê Hồng Phát
4 năm trước

Do thói quen từng người thôi. Ngày xưa lúc mới đi làm mình cũng dùng từ chẵn. Sau bị 1 chị trả hóa đơn lại và nói: đơn vị tiền tệ của mình là đồng chứ không phải là chẵn. Từ đó mình bỏ từ chẵn luôn.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung