Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Cty e bên xuất khẩu lao động, xuất hd đều ghi nhận dt chưa thực hiện(3387), khi hoàn thành hợp đồng thì kết chuyển sang dt(5113)?

Và Những lao động trốn thì số tiền ghi nhận doanh thu là st trong thời gian vẫn trong hợp đồng hay là số tiền còn lại khi chưa dc phân bổ( st thời gian sau khi trốn chưa thực hiện hết hợp đồng)?

0 hữu ích 0 bình luận 1.1k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ Doanh thu của công ty xuất khẩu lao động , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading