static trong Kotlin


0
0
Juno Nguyễn
9 tháng trước
package xyz.junomc.powerpoints

import org.bukkit.Bukkit
import org.bukkit.plugin.java.JavaPlugin
import xyz.junomc.powerpoints.listener.PlayerJoinListener
import xyz.junomc.powerpoints.utils.FileUtils

open class PowerPoints : JavaPlugin() {
  private lateinit var powerPoints: PowerPoints
  private lateinit var fileUtils: FileUtils

  override fun onEnable() {
    powerPoints = this
    Bukkit.getPluginManager().registerEvents(PlayerJoinListener(), powerPoints)

    fileUtils.create("config", "yml", true)
  }

  override fun onDisable() {}
  
  fun getInstance() : PowerPoints = powerPoints

  fun getFileUtils(): FileUtils {
    return fileUtils
  }
}

Hiện tại là mình có code như thế này, mình muốn chổ getInstance() được static như trong Java như code sau thì phải làm sao ạ?
 

public static PowerPoints() {
  return powerPoints;
}

Mọi người giúp mình với :v

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Ngô Nam
9 tháng trước

companion object fun getInstance() : PowerPoints = powerPoints

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 3
Không hữu ích
ủa bạn ơi! sao mình k lấy method đó ra dùng cho class khác thì k dc?
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0
sai rr bạn ơi! bạn đặt như vậy có nghĩa là companion object {}
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0
còn fun nó nằm ngoài rr
Hữu ích 0 · Không hữu ích · Trả lời 0

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung