Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

Sự khác biệt giữa & và && trong C# là gì?
5 hữu ích 1 bình luận 34k xem chia sẻ
4

Đối với toán hạng bool:

  • Trong C# '&' và '&&' là gần như giống nhau cho toán hạng bool. Sự khác biệt duy nhất là '&&' thực hiện đánh giá ngắn gọn (nếu kết quả có thể được suy ra từ các toán hạng đầu tiên, sau đó các toán hạng thứ hai không được đánh giá), trong khi '&' sẽ luôn luôn đánh giá cả hai toán hạng của nó.

Đối với các toán hạng (char, byte, int, short, long ...):

  • '&&' Không được định nghĩa các toán hạng trên.
  • '&' Thực hiện từng bit phép tính AND
4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

'&' thực các phép toán trên các bit, trong khi '&&' thì thực hiện các phép toán quan hệ

Ví dụ:

  • 1 & 3 kết quả sẽ là 1 (1 = 0013 = 011)
    • 001 & 011 = 001
  • a<b && a<c chỉ được đánh giá là đúng khi cả a<b và a<c là đúng.
4 hữu ích 2 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ c# khác biệt so sánh , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading