5

Em thấy Thẻ kho và Sổ chi tiết nguyên vật liệu kết cấu giống nhau.

Anh chị cho em hỏi sự khác nhau giữa hai cái này là gì ạ?  

|
1

Sổ chi tiết vật liệu : do kế toán vật liệu giữ và ghi. Mỗi vật tư mở riêng một sổ để theo dõi về số lượng và giá trị, và được khóa sổ cuối tháng.

Thẻ kho : do thủ kho ghi và giữ. Mỗi loại vật tư mở một thẻ. Cách ghi giống sổ chi tiết nhưng chỉ ghi số lượng.

Thân  

|
0

Thẻ kho do thủ kho ghi. Theo dõi nhập xuất tồn nhưng chỉ là số lượng thôi .

Sổ chi tiết vật liệu do kế toán lập theo dõi cả số lượng và giá trị.

ĐỊnh kỳ đối chiếu giữa sổ chi tiết với thẻ kho  

|

Câu trả lời của bạn (> 20 ký tự)

Bằng cách click "Đăng trả lời", bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ, Chính sách bảo mật and Chính sách cookie của chúng tôi.

Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ hoặc hỏi câu hỏi của bạn.