tách ngày giờ trong CSDL mysql


0
0
phan tú
6 tháng trước

 Chào các pro, mình là thành viên mới. Mong được các pro chỉ giúp ah.

MÌnh có 1 trường hợp là khi tải từ máy chấm công xuống thì cột dữ liệu giờ vào của nhân viên sẽ có định dạng như sau

28.08.2019 06:07:33

Mình muốn tách phần ngày và giờ ra riêng với nhau trên nền MySQL. Mong các Pro giúp đỡ

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


0
Lý Nhã Nam
6 tháng trước

Bạn có thể dùng các hàm có sẵn như: YEAR(), MONTH(), HOUR(), MINUTE()...

Tham khảo thêm: https://codesearchable.com/vi/6589566/

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung