Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
25

Có ai biết CSS làm cho dấu đầu dòng nằm ở đầu danh sách nhiều dấu đầu dòng không? Vì một số lý do với mẫu mà tôi đang sử dụng dấu đầu dòng ở giữa bên trái thay vì chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh từ đầu tiên nếu tôi có nhiều hơn một dòng văn bản.

25 hữu ích 5 bình luận 26k xem chia sẻ
53

Đặt vị trí kiểu danh sách vào bên trong mục danh sách, xem bản trình diễn này .

CSS:

ul {
  list-style-position: inside;
}
53 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
1

Đây không phải là một câu trả lời nhưng nó có thể cung cấp cho người khác cái nhìn sâu sắc về một tình huống trực quan tương tự với một nhóm hoàn cảnh khác nhau.

Tôi đã gặp vấn đề tương tự, như vậy:

Tâm dấu đầu dòng với danh sách không có thứ tự

HTML của tôi trông như thế này:

<ul>
  <li>
    <a href="#">Link with several lines. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia, commodi!</a>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
  </li>
  <li>
    <a href="#">Link with several lines. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Mollitia, commodi!</a>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
  </li>
</ul>

Và CSS như thế này:

a {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
}

Thấy phần vi phạm? Các vertical-align: middle;tuyên bố.

Có hai giải pháp:

Giải pháp 1

Xóa vertical-align: middle;hoàn toàn phần khai báo.

Giải pháp 2

Thay đổi giá trị: vertical-align: middle;thành vertical-align: top;.

Kết quả (như mong đợi lúc đầu):

Tâm dấu đầu dòng với danh sách không có thứ tự

Hi vọng điêu nay co ich.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
-3

Bạn có thể làm điều gì đó như sau:

(css)
li div:before
{
  background-image:url('bullet.png');
}

(html)
<ul>
  <li>
    <div>
      text<br />
      more text
    </div>

  </li>
</ul>
-3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ html css html-lists , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading