Tăng TSCĐ do được tặng hạch toán thế nào ?


6
5
Nguyễn Ðông Nguyên
4 năm trước

1. Tăng TSCĐ do được tặng : doanh nghiệp được doanh nghiệp bạn tặng cho 1 xe du lịch với nguyên giá 365 triệu, đã hao mòn 20% giá trị, theo đánh giá của Hội đồng giao nhận giá trị của xe là 300 triệu.

2. Tăng TSCĐ do nhận góp vốn liên doanh bằng TSCĐ: doanh nghiệp nhận 1 xe tải của công ty X mang đến góp vốn liên doanh.

Giá góp vốn được định là 220 triệu.

Nguyên giá theo sổ sách của công ty X là 250 triệu, đã hao mòn 20 triệu.

Định Khoản?

Hữu ích 6 Yêu thích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


2
Nguyễn Việt Võ
4 năm trước

Bạn tham khảo cách hạch toán sau:

1/ Ghi tăng TSCĐ do được biếu tặng

Nợ TK 211: 300   

Có TK 711: 300

2/ Ghi tăng TSCĐ do nhận vốn góp

Nợ TK 211: 220     

Có TK 411: 220

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung