Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0


Ở form Edit, cần hiển thị Breed tương ứng với Type của thú cưng đang edit. Nếu người dùng đổi Type thì cũng hiển thị lại các Breed tương ứng.

Không thể chỉnh sửa trường ID, do đây là trường để phân biệt các thú cưng.

Khi nhấn nút Edit, giá trị trên Form sẽ là các thông tin hiện tại của thú cưng đó.

Khi lưu (nhấn nút Submit), bạn cần Validate các dữ liệu hiện tại theo như các yêu cầu ở bài Assignment 01.

0 hữu ích 0 bình luận 351 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ edit , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading