Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Tôi đang sử dụng dữ liệu từ hai ô và sử dụng nối để biên dịch chúng thành một chuỗi.

Ô chức năng trông giống như

=CONCATENATE("",A2,"_",B2,"_AuditD",".csv")

Ô A2 chứa một chuỗi đơn giản và Ô B2 có một ngày được định dạng (yyyymmdd)

Nhưng tế bào cho thấy

Fort Hill_42108_AuditD.csv

thay vì

Fort Hill_20150414_AuditD.csv

Có bất kỳ công việc xung quanh?

Cảm ơn

2 hữu ích 0 bình luận 965 xem chia sẻ
4

Bạn có thể sử dụng TEXT()công thức để định dạng ngày tháng thành một chuỗi. Trong công thức của bạn, nó sẽ giống như sau:

=CONCATENATE("",A2,"_",TEXT(B2, "YYYYMMDD"),"_AuditD",".csv")
4 hữu ích 1 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ excel , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading