Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


6
2
Trịnh Hữu Long
4 năm trước

Chào cả nhà, giám đốc giao cho mình đi làm thay đổi nội dung ĐKKD cụ thể

1. bổ sung nghành nghề kinh doanh

2. Nâng vốn điều lệ

Vậy nhà mình đã ai làm rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm và hồ sơ liên quan với. thanks

Hữu ích 6 Yêu thích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4 Trả lời


2
Dương Ðức Phú
4 năm trước

Ðề: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

theo mình được biết thì thuế môn bài căn cứ vào vốn điều lệ của công ty năm trước đó liền kề làm căn cứ xác định số thuế môn bài phải nộp. Vậy sao khi tăng vốn điều lệ mình cần phải nộp bổ sung thuế môn bài là sao vậy.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Nguyễn Duyên My
4 năm trước

Ðề: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

+ Phòng đang ký kinh doanh:

- Bạn làm thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh (ghi tên và mã ngành nhé) và thay đổi vốn điều lệ

- Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi mức vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Quyết định của hồi đồng thành viên, ban quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Bản gốc giấy đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Khi đi nhớ mang theo CMND và giấy giới thiệu nhé

+ Nộp hồ sơ cho cơ quan thuế

- Mẫu 08-MST

- Tờ khai thuế môn bài

- Nộp tiền thuế môn bài còn lại ( từ tháng 7 thì nộp 50% thuế môn bài của phần vốn tăng)

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Lý Tuấn Trung
4 năm trước

Ðề: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

cho mình hỏi một chút nữa. Tại mục 2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp theo phụ lục III-6

(Kê khai tỷ lệ vốn góp dự kiến thay đổi của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên/thành viên công ty hợp danh/cổ đông sáng lập công ty cổ phần theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục II-1, Phụ lục II-2, Phụ lục II-3) thì mình có cần phải kê khai theo 3 phụ lục II-1, II-2 và II-3 nữa kh

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Võ Hoài Trang
4 năm trước

Nộp Thuế Môn bài căn cứ vốn đăng ký ghi trong giấy đăng ký kinh doanh để nộp tiền, khi DN bạn thay đổi vốn điều lệ/vốn đầu tư thì đương nhiên trên giấy phép đăng ký cũng thể hiện phần vốn mới tăng, như vậy khi tăng mức vốn điều lệ/vốn đầu tư bạn phải nộp bổ sung phần thuế môn bài của phần vốn mới báo tăng chứ

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung