Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

Bài 25 (TH-CSLT-02): Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự. Yêu cầu:

- Cho biết các vị trí xuất hiện của ký tự x trong chuỗi ký tự vừa nhập. Với ký tự

x được nhập từ bàn phím

- Thay thế ký tự x trong chuỗi bằng ký tự y. Với ký tự x, y được nhập từ bàn

phím

>>>Tham khảo: https://ttnguyen.net/tach-chuoi-trong-cpp/

#ttnguyen #ttnguyenblog #lap_trinh_c #cplusplus #bai_tap_c

0 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ fithou , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading