Thông tư nào quy định hóa đơn chi phí dưới 20 triệu cũng phải thanh toán qua ngân hàng thì mới đủ điều kiện khấu trừ thuế ?


6
9
Trần Ðức Trung
3 năm trước

Các anh/ chị cho em hỏi với, có cai thông tư nào nói là hóa đơn chi phí dưới 20 triệu cũng phải thanh toán qua ngân hàng thì mới đủ điều kiện khấu trừ thuế không ạ?

Hữu ích 6 Yêu thích 9 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2 Trả lời


3
Phan Công Hải
3 năm trước

Dưới 20tr mua cùng 01 ngày của 01 nhà cung cấp mà tổng cộng các hóa đơn mua này từ 20tr trở lên thì bắt buộc phải có chứng từ qua NH.Nếu không thuộc TH vừa nói thì đơn vị vẫn đươc tính chi phí, vẫn khấu trừ thuế GTGT bình thường.

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Phan Duyên Nương
3 năm trước

Tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC
“2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này…
Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT.”

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC
“2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng…”
Kết luận nhiều hóa đơn dưới 20 triệu

Theo đó, trường mà mà các công ty mua hang hóa dịch vụ tại một nhà cung cấp, được xuất nhiều hóa đơn dưới 20 triệu và tổng các hóa đơn đó trên 20 triệu thì vẫn sẽ được khấu trừ thuế GTGT và tính chi phí được trừ cho doanh nghiệp khi đáp ứng các điều khoản sau:
Doanh nghiệp phải có giấy tờ thanh toán không dùng tiền mặt đối với những hóa đơn đó
Có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật
Các khoản chi đó nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung