Thông tư nào quy định năm 2016 bắt buộc phải đóng bảo hiểm thì tiền lương mới được tính vào chi phí ?


2
3
Hoàng Tuyết Oanh
4 năm trước

Mọi người cho em hỏi thông tư nào quy định năm 2016 bắt buộc phải đóng bảo hiểm thì tiền lương mới được tính vào chi phí ạ?

Hữu ích 2 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


4
Bùi Kiều Oanh
4 năm trước

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014 ngày 20/11/2014 áp dụng 01/01/2016 bạn nhé 

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung