Thủ tục bán ô tô vẫn trong thời gian trích khấu hao ?


6
3
Nguyễn Bảo Quỳnh
4 năm trước

Công ty tôi muốn bán ô tô, ô tô mua mới và mới sử dụng được 01 năm và vẫn trong thời gian trích khấu hao.

Khi bán tài sản tôi cần phải làm những thủ tục gì và hạch toán như thế nào cho nghiệp vụ này?

Hữu ích 6 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1 Trả lời


3
Nguyễn Thủy Trang
4 năm trước

Để bán tài sản cố định trong doanh nghiệp bạn cần làm thủ tục sau:

- Thành lập hội đồng quyết định bán tài sản.

- Thành lập hội đồng đánh giá trị còn lại của tài sản.

- Hợp đồng mua bán tài sản.

- Xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

- Biên bản bàn giao nghiệm thu tài sản.

Bạn có thể tham khảo cách hạch toán như sau:

Nợ TK 214: Giá trị đã khấu hao

Nợ TK 811: Giá trị còn lại của tài sản   

Có TK 211: Ghi giảm tài sản do nhượng bán

Các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán:

Nợ TK 811

Nơ TK 133   

Có TK 111

Giá trị thu hồi từ hoạt động nhượng bán:

Nợ TK 111,112,131     

Có TK 3331     

Có TK 711

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung