Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
0

a. Viết Store kiểm tra số N có phải số nguyên tố cùng nhau với 4. Trả về

TRUE/FALSE


0 hữu ích 0 bình luận 725 xem chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ sql sever sql store product , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading