Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
5

 Thuế GTGT nộp tại khâu nhập khẩu góp vốn đầu tư từ nước ngoài có được hoàn thuế hay không?
 

5 hữu ích 0 bình luận 1.2k xem chia sẻ
5

Nếu Công ty đang trongg giai đoạn đầu tư tài sản cố định, chưa bước vào giai đoạn kinh doanh, đã có đầy đủ hố sơ chứng minh góp vốn và đủ điều kiện khấu trừ kể cả trường hợp góp vốn vẫn được hoàn. 

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán thuế thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading