Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
4

Cty co thuê kiểm toán hết 10 tr, nhưng công ty bỏ ra có 5 tr, còn thu từ lương NV 5tr để trả kiểm toán. tiền Kiểm toán đã trả hết nhưng thu từ NV thì trừ dần trong 2 tháng. vậy phải hạc toán sao đây Pro nào biết chỉ giùm cái, gấp lắm

Thank nhiều !

4 hữu ích 0 bình luận 24k xem chia sẻ
1

Ðề: Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

---n642:5/n138:5/c11...:10tr

---tru luong nv moi thang:n334/c138:......

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Ðề: Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

Các bác cho em hỏi sao thuê kiểm toán lại trừ vào lương nhân viên ạ?

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
3

Ðề: Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

Vụ này có biến đây. Chắc kế toán làm sai nhiều quá ak

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
1

Ðề: Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

Thank nha!

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán chi phí Nghiệp vụ kế toán , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading