Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
1

Thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh hạch toán vào chi phí dịch vụ mua ngoài hay chi phí khác bằng tiền?

Cảm ơn mọi người nhiều.

1 hữu ích 0 bình luận 2.4k xem chia sẻ
1

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng cho đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu,..

Như vậy, tiền thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh hạch toán vào chi phí dịch vụ mua ngoài

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp thuế mặt bằng sản xuất kinh doanh , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading