Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
2

Cty minh có vài hóa đơn đầu vào của năm 2010 thuế suất vẫn là 5% (đáng lẽ ra là 10% cơ), mình phải đề nghị hủy phải ko? nếu ko hủy mà kê khai thuế suất 5% thì có bị làm sao ko?

2 hữu ích 0 bình luận 66k xem chia sẻ
2

Ðề: Thuế suất GTGT năm 2010

Bên bán sẽ chịu trách nhiệm mà!! còn việc đầu vào 5% nhưng cty bạn xuất 10% thì cty bạn sẽ bị lố, tốt nhất bạn yêu cầu bên bán xuất lại HĐ cho bạn

2 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
4

Ðề: Thuế suất GTGT năm 2010

"Trường hợp bên bán ghi sai thuế suất thuế GTGT trên hóa đơn thì bên mua và bên bán phải lập biên bản có chữ ký xác nhận (đóng dấu) của người đứng đầu hai doanh nghiệp để hủy hóa đơn cũ sai sót và xuất lại hóa đơn mới với thuế suất thuế GTGT chính xác thay thế hóa đơn cũ ghi sai thuế suất và thuế GTGT đầu ra do sai thuế suất, bên bán phải điều chỉnh vào tờ khai thuế GTGT của tháng xuất hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị hủy bỏ.

Trường hợp Công ty A chỉ điều chỉnh giảm tại tờ khai thuế GTGT mà không lập lại hóa đơn, sau đó Công ty B bị Kiểm toán nhà nước phát hiện 02 hóa đơn do Công ty A xuất sai thuế suất, là sai quy định. Cục thuế chỉ chấp nhận điều chỉnh giảm số thuế GTGT phải nộp cho Công ty A trong trường hợp Công ty A vừa hủy bỏ hóa đơn cũ, lập lại hóa đơn mới, vừa điều chỉnh thuế GTGT trên tờ khai thuế GTGT. "

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ thuế gtgt Ứng dụng pháp luật thuế , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading