Helpex - Trao đổi & giúp đỡ Đăng nhập
3

Công ty gia công phần mềm cho đối tác nước ngoài thì thuế gtgt 0% phải không? Hay không chịu thuế như hoạt động trong nước. (Cty không đăng ký xuất khẩu). Nếu chịu thuế 0% cty sẽ được khấu trừ gtgt đầu vào đúng không ạ?

3 hữu ích 0 bình luận 8.3k xem chia sẻ
1

Côngty gia công phần mềm cho đối tác nước ngoài thì thuế gtgt 0% phải không?" => Là thuế suất 0%.

Nếu chịu thuế 0% công ty sẽ được khấu trừ gtgt đầu vào đúng không ? => Đúng rồi bạn, tuy nhiên phải có: : hợp đồng bán, gia công xuất khẩu phần mềm ký với khách hàng nước ngoài; chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng. 

Tại công văn 7898/ CT-TTHT cục thuế TPHCM có trả lời như sau, bạn tham khảo nhé:

Trả lời văn thư ngày 20/9/2013 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT). Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:
+ Tại Khoản 1, Điều 9 quy định thuế suất thuế GTGT 0%:
“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này”.
+ Tại Khoản 2a, Điều 9 quy định điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
“Đối với hàng hoá xuất khẩu:
- Có hợp đồng bán, gia công hàng hoá xuất khẩu; hợp đồng uỷ thác xuất khẩu;
- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hoá xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
- Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.”.
+ Tại Khoản 2, Điều 16 quy định:
“Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu đã làm xong thủ tục hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu sản phẩm phần mềm dưới các hình thức tài liệu, hồ sơ, cơ sở dữ liệu đóng gói cứng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, cơ sở kinh doanh phải đảm bảo thủ tục về tờ khai hải quan như đối với hàng hoá thông thường.
Riêng các trường hợp sau không cần tờ khai hải quan:
- Đối với cơ sở kinh doanh xuất khẩu dịch vụ, phần mềm qua phương tiện điện tử thì không cần có tờ khai hải quan. Cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử.
...”.
Căn cứ quy định nêu trên, Trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho khách hàng nước ngoài, khi phần mềm gia công hoàn thành theo từng giai đoạn được chuyển giao ra nước ngoài qua đường internet nếu Công ty đáp ừng các điều kiện: hợp đồng bán, gia công xuất khẩu phần mềm ký với khách hàng nước ngoài; chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng (Công ty không cần phải có tờ khai hải quan nhưng phải thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục xác nhận bên mua đã nhận được dịch vụ, phần mềm xuất khẩu qua phương tiện điện tử theo đúng quy định của pháp luật về thương mại điện tử) thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

1 hữu ích 0 bình luận chia sẻ
loading
Không tìm thấy câu trả lời bạn tìm kiếm? Duyệt qua các câu hỏi được gắn thẻ kế toán tổng hợp thuế suất , hoặc hỏi câu hỏi của bạn.

Có thể bạn quan tâm

loading