Thưởng 30/4 và 2/9


2
3
Lê Thu Thảo
4 năm trước

Xin cho em hỏi tiền thưởng cho nhân viên trong dịp 30/4 và 2/9 có được đưa vào chi phí tiền lương không ( trên hợp đồng lao động không quy định hai khoản này).

Hữu ích 2 Yêu thích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

12 Trả lời


6
Lý Vĩnh Thụy
4 năm trước

Mình đọc một số qui định và được biết khoản nay ko được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đâu mà doanh nghiệp phải trích từ lợi nhuận sau thuế (Quỹ khen thưởng or quỹ phúc lợi).Bạn có thể xem kỹ hơn ở Nghị định 164/2003/NĐ-CP.

Hữu ích 6 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

5
Đỗ Hồng Bích
4 năm trước

Bạn có ý kiến gì ko khi có ý kiến cho rằng các khoản tiền thưởng này phải trích từ quỹ khen thưởng,...không tính vào chi phí hợp lý.

Vì nghiệp vụ hoàn toàn khác:

N622/627/641/642

C334

va N4311/C334

Hữu ích 5 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Hoàng Phú Thời
4 năm trước

Theo mình thì dù bạn có đưa vào bảng lương thì tính chất của khoản chi này vẫn là tiền thưởng, sẽ bị bóc ra khi quyết toán đó bạn à.

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Hoàng Kim Khuyên
4 năm trước

Đã là tiền thưởng (thường thì trích từ quỹ khen thưởng) không thể đưa vào chi phí rồi. Nếu không hạch toán qua quỹ lương thì có thể hạch toán thẳng Nợ TK 4311/Có TK 111,112

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Đặng Cường Quốc
4 năm trước

Ý kiến của bạn trung30 là đúng đấy.

Về quy định thì chi thưởng phải lấy từ lợi nhuận sau thuế (quỹ khen thưởng), nhưng để được tính vào chi phí thì mình phải làm linh hoạt như ý kiến bạn Trung30

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

4
Trần Ngọc Sương
4 năm trước

Ðề: Thưởng 30/4 và 2/9

theo ý kiến của mình là : thuế chỉ tính chi phí họp lý khi tính thưởng tháng 13 . Vì vậy những ngày thưởng lễ bạn hãy để là : tiền thưởng đợt 1 , đợt 2 , ...

Hữu ích 4 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3
Ngô Khôi Nguyên
4 năm trước

HELP !!

Mình thấy vấn đề tiền thưởng 30/4 , 2/9,... đang có nhiều ý kiến trên diễn đàn rồi!

1. Khoản chi này được đưa vào chi phí hợp lý ( có quyết định và trích từ quỹ lương )

2. Khoản chi này không được đưa vào chi phí hợp lý mà phải trích từ quỹ khen thưởng,...

Vậy như thế nào là chính xác, hợp lý theo quy định??

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Đặng Huỳnh Thy
4 năm trước

Các chi phí ko liên quan đến HĐ SXKD & ko liên quan đến doanh thu thì ko được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nhưng để khoản chi trên được tính vào chi phí hợp lý thì HĐ thành viên ra một quyết định bồi dưỡng đột suất cho CBCNV (Do đạt thành tích hoặc vượt năng suất LĐ....) trích từ qũi lương. Qũi lương này đã được đăng ký với cơ quan thuế, trong thoả ước LĐ tập thể có ghi khoản này.

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Tạ Vĩnh Luân
4 năm trước

Đúng thế bạn ạ!

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Tạ Việt Nhi
4 năm trước

Tiền thưởng này bạn có thể đưa vào chi phí tiền lương không có vấn đề gì hết. Khi bạn lên bảng lương của tháng 4 và tháng 9 thì trên hai bảng lương này có khoản tiền đó là được. Còn nếu trên bảng lương không có thì không giải thích nổi với cơ quan thuế đâu.

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Hồ Bình Ðạt
4 năm trước

Cho em hỏi nếu trích từ Qũy lương thì nghiệp vụ định khoản thế nào? Vẫn là N622/627/641/642

C334

Hay thế nào?

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

0
Nguyễn Bảo Dung
4 năm trước

Cũng về tiền thưởng mà về tiền thưởng cuối năm thì sao? Cty em là cty CP nhưng hiện tại có trích trước hàng tháng về tiền thưởng này ( vì tiền thưởng này nhiều nên trích trước) và trích vào chi phí.

Vậy có hợp lý ko?Nếu ko thì có cách nào để cho khoản này hợp lý?

Hữu ích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung