Tiền nộp phạt hành chính


4
12
Đỗ Tấn Lợi
4 năm trước

Công ty mình phải nộp phạt hành chính, tiền nộp phạt này không tính vào chi phí của doanh nghiệp, mình không biết phải định khoản như thế nào. Các bạn giúp mình với. Cám ơn nhiều nha.

Hữu ích 4 Yêu thích 12 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

3 Trả lời


3
Hồ Ðức Bằng
4 năm trước

thì bạn vẫn cho vào TK 642 thôi

Hữu ích 3 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

2
Bùi Bửu Chưởng
4 năm trước

Tiền nộp phạt hành chính ko được tính vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế cuả DN

Ghi Nợ 811/ Có 111

Cuối năm lập tờ khai tự quyết toán thuế TNDN phải điều chỉnh giảm phần chi phí này

Hữu ích 2 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

1
Đặng Đông Trà
4 năm trước

Nộp phạt hành chính bạn hạch toán : Nợ 811/Có 111

Hữu ích 1 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung