Tim Kiếm tên file trong Folder Asp.net MVC


0
0
pham khanh
6 tháng trước

Hi All

Mình đang tự học về ASP.NET MVC 5

Hiện tại mình đang gặp khó khăn về vấn đề tìm kiếm tên file pdf trên forder  để đọc file pdf 

và hiện tại mình cũng muốn hỗ trợ thêm phần đọc <Binary data> từ csdl sql server 

Bạn nào có code mẫu thì hướng dẫn mình với 

Cám ơn

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung