Tìm lại tiện ích (extensions) đã bị xóa bỏ khỏi Chrome được không?


0
0
nguyen hong gam
12 ngày trước

Tôi lỡ xóa mất một tiện ích trên Chrome mà không nhớ tên để cài lại nó, có cách nào tìm lại đó là tiện ích gì không bạn? Xin hãy giúp tôi

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung