Tính giá gốc, giá hiện hành, giá trị thuần có thể thực hiện


0
0
Phạm Vân
7 tháng trước

Công ty A mua một lô hàng ngày 12/1/20X0 với giá 36.000.000 ( chưa thuế GTGT 10%, thuế được khấu trừ) , chi phí vận chuyển bốc dỡ về kho 600.000đ. Lô hàng này còn tồn kho vào ngày 31/12/20X0. Giá phải trả để mua lô hàng vào thời điểm 31/12/20X0 là 45.000.000đ (chưa thuế 10%) với chi phí vận chuyển bốc dỡ khoảng 800.000đ. Tuy nhiên, do lô hàng bị giảm chất lượng vì tồn kho lâu nên giá bán được khoảng 18.000.000đ (chưa thuế GTGT 10%) , chi phí liên quan tiêu thụ ước tính 600.000đ. Hãy tính giá trị lô hàng trên vào thời diểm 31/12/20X0 xác định các phương pháp khác nhau:

a/ Giá gốc    b/ Giá trị thuần thực hiện      c/ Giá hiện hành

Mọi người giúp em với ạ, em chân thành cám ơn.

Hữu ích 0 Yêu thích 0 Chia sẻ Viết bình luận 0
Không hữu ích

Trả lời của bạn

Xem trước nội dung